ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สพป.ลำปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบ่าลแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านหนองนาวและ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ม่า สพป. ลำปาง เขต 3 80.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. ลำปาง เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง สพป. ลำปาง เขต 3 76.67 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน