ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สพป.ลำปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบ่าลแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านหนองนาวและ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 89.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 75.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 74.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 73.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 71.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 70.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 61.33 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน