ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สพป.ลำปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบ่าลแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านหนองนาวและ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 59.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 58.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 58.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 53.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 50.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 31.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
12 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน