ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สพป.ลำปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบ่าลแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านหนองนาวและ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 53 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน