ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สพป.ลำปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบ่าลแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านหนองนาวและ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 30 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 10 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
10 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
11 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
12 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน