ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สพป.ลำปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบ่าลแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านหนองนาวและ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองตึง สพป. ลำปาง เขต 3 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่หีด สพป. ลำปาง เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 72.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน