ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สพป.ลำปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบ่าลแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านหนองนาวและ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 95.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 69.97 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 53.03 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 36.91 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
7 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
8 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
9 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน