ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สพป.ลำปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบ่าลแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านหนองนาวและ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 88.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแขม สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ สพป. ลำปาง เขต 3 77.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
7 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
8 โรงเรียนบ้านจ๋ง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
9 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
10 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
11 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งปง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
20 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
21 โรงเรียนบ้านนาไหม้ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
22 โรงเรียนบ้านปงคอบ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
23 โรงเรียนบ้านปางดะ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
24 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
25 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
26 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
27 โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
28 โรงเรียนบ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
29 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
30 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
31 โรงเรียนบ้านหนอง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
32 โรงเรียนบ้านหนองนาว สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
33 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
34 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
35 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
36 โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
37 โรงเรียนบ้านเลาสู สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
38 โรงเรียนบ้านเฮี้ย สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
39 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
40 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
41 โรงเรียนบ้านแม่ม่า สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
42 โรงเรียนบ้านแม่หีด สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
43 โรงเรียนบ้านแม่เบิน สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
44 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
45 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
46 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
47 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
48 โรงเรียนปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
49 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
50 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
51 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
52 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
53 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
54 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน