ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สพป.ลำปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบ่าลแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านหนองนาวและ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 28 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 26 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 24 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 14 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 14 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 8 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 6 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน