ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สพป.ลำปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบ่าลแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านหนองนาวและ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 46 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. ลำปาง เขต 3 42 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านปางดะ สพป. ลำปาง เขต 3 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 38 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 32 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 29 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 27 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. ลำปาง เขต 3 26 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 24 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านจ๋ง สพป. ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป. ลำปาง เขต 3 19 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 16 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 7 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
18 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
19 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
20 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
21 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งปง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
26 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
30 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
31 โรงเรียนบ้านนาไหม้ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
32 โรงเรียนบ้านปงคอบ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
33 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
34 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
35 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
36 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
37 โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
38 โรงเรียนบ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
39 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
40 โรงเรียนบ้านหนอง สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
41 โรงเรียนบ้านหนองนาว สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
42 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
43 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
44 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
45 โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
46 โรงเรียนบ้านเลาสู สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
47 โรงเรียนบ้านเฮี้ย สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
48 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
49 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
50 โรงเรียนบ้านแม่ม่า สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
51 โรงเรียนบ้านแม่หีด สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
52 โรงเรียนบ้านแม่เบิน สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
53 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
54 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
55 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
56 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
57 โรงเรียนปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
58 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
59 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
60 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
61 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน