หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 45 35 28
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 17 41 29
3 005 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 42 71 40
4 006 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 210 106 90
5 007 โรงเรียนบ้านกล้วย 22 55 27
6 008 โรงเรียนบ้านก่อ 27 46 34
7 009 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 209 85 65
8 010 โรงเรียนบ้านขาม 15 28 24
9 011 โรงเรียนบ้านจ๋ง 142 5 4
10 012 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 142 12 10
11 014 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 16 20 12
12 013 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 21 51 37
13 015 โรงเรียนบ้านดอนไชย 6 3 2
14 016 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1 1 1
15 017 โรงเรียนบ้านถ้ำ 140 6 1
16 018 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 14 27 22
17 020 โรงเรียนบ้านทุ่ง 140 9 8
18 019 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 140 3 2
19 021 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 145 29 19
20 022 โรงเรียนบ้านทุ่งปง 140 6 3
21 023 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 141 12 9
22 025 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 140 2 2
23 026 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 141 3 3
24 027 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 141 14 12
25 029 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 3 5 3
26 028 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 145 46 40
27 024 โรงเรียนบ้านทุ่่งโป่ง 15 13 12
28 030 โรงเรียนบ้านนางาม 141 10 7
29 031 โรงเรียนบ้านนาไหม้ 141 10 7
30 032 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 19 46 15
31 033 โรงเรียนบ้านปงคอบ 140 40 20
32 034 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 9 25 14
33 036 โรงเรียนบ้านปางดะ 142 9 6
34 037 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 140 6 4
35 038 โรงเรียนบ้านป่าเหว 143 49 34
36 035 โรงเรียนบ้านป่าแขม 7 27 15
37 042 โรงเรียนบ้านม่วง 141 15 9
38 058 โรงเรียนบ้านวังมน 142 11 8
39 057 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 29 60 45
40 059 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 43 57 38
41 060 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 20 38 28
42 061 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 141 34 22
43 062 โรงเรียนบ้านสบลี 141 16 13
44 063 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 140 19 14
45 064 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 142 27 16
46 065 โรงเรียนบ้านสาแพะ 23 17 14
47 068 โรงเรียนบ้านหนอง 140 3 2
48 066 โรงเรียนบ้านหนองกอก 1 2 2
49 067 โรงเรียนบ้านหนองนาว 140 8 7
50 069 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 141 8 8
51 071 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 19 29 25
52 072 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 139 7 5
53 073 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 10 18 14
54 078 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 142 11 8
55 039 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 140 44 32
56 043 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 12 26 20
57 056 โรงเรียนบ้านเลาสู 139 2 2
58 079 โรงเรียนบ้านเฮี้ย 140 5 4
59 040 โรงเรียนบ้านแป้น 150 38 34
60 041 โรงเรียนบ้านแพะ 23 37 22
61 044 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 141 8 7
62 047 โรงเรียนบ้านแม่พริก 11 12 12
63 048 โรงเรียนบ้านแม่ม่า 140 10 8
64 051 โรงเรียนบ้านแม่สุก 7 9 8
65 053 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 16 36 27
66 052 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 11 17 15
67 054 โรงเรียนบ้านแม่หีด 140 3 3
68 046 โรงเรียนบ้านแม่เบิน 139 4 4
69 049 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 1 2 2
70 045 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 141 9 9
71 074 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 143 29 20
72 075 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 140 26 17
73 076 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 37 26
74 077 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 142 11 10
75 055 โรงเรียนบ้านไร่ 19 37 27
76 080 โรงเรียนปลายนาวิทยา 141 31 26
77 081 โรงเรียนผาช่อวิทยา 39 83 63
78 084 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 59 140 61
79 086 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 19 34 18
80 087 โรงเรียนวังทองวิทยา 36 69 53
81 085 โรงเรียนวังแก้ววิทยา 203 51 44
82 088 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา 183 64 45
83 091 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 32 95 56
84 090 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 144 18 14
85 089 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 147 103 72
86 001 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 200 79 60
87 002 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 199 64 41
88 082 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 205 129 70
89 083 โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา 0 0 0
90 070 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 0 0 0
91 050 โรงเรียนบ้านแม่สง 0 0 0
รวม 8354 2698 1871
4569

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ โทร. 08 9956 4047Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]