หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 147 37 82.22% 4 8.89% 1 2.22% 3 6.67% 45
2 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 59 26 65% 6 15% 2 5% 6 15% 40
3 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 209 22 52.38% 13 30.95% 3 7.14% 4 9.52% 42
4 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 210 21 41.18% 13 25.49% 8 15.69% 9 17.65% 51
5 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 32 20 68.97% 3 10.34% 4 13.79% 2 6.9% 29
6 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 200 17 38.64% 13 29.55% 4 9.09% 10 22.73% 44
7 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 42 17 43.59% 10 25.64% 3 7.69% 9 23.08% 39
8 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 29 17 58.62% 6 20.69% 4 13.79% 2 6.9% 29
9 โรงเรียนผาช่อวิทยา 39 16 44.44% 11 30.56% 3 8.33% 6 16.67% 36
10 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 43 16 66.67% 5 20.83% 2 8.33% 1 4.17% 24
11 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 205 14 35.9% 13 33.33% 4 10.26% 8 20.51% 39
12 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 199 13 39.39% 12 36.36% 3 9.09% 5 15.15% 33
13 โรงเรียนวังแก้ววิทยา 203 13 44.83% 7 24.14% 1 3.45% 8 27.59% 29
14 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา 183 12 34.29% 8 22.86% 7 20% 8 22.86% 35
15 โรงเรียนวังทองวิทยา 36 11 35.48% 9 29.03% 4 12.9% 7 22.58% 31
16 โรงเรียนบ้านแป้น 150 10 37.04% 12 44.44% 3 11.11% 2 7.41% 27
17 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 17 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
18 โรงเรียนบ้านป่าเหว 143 9 37.5% 10 41.67% 2 8.33% 3 12.5% 24
19 โรงเรียนบ้านไร่ 19 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 19 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
21 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 16 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 14 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
23 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 20 8 40% 9 45% 2 10% 1 5% 20
24 โรงเรียนบ้านก่อ 27 8 36.36% 5 22.73% 2 9.09% 7 31.82% 22
25 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 19 8 47.06% 2 11.76% 2 11.76% 5 29.41% 17
26 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 142 7 38.89% 5 27.78% 0 0% 6 33.33% 18
27 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 141 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
28 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 143 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
29 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 145 6 25% 9 37.5% 3 12.5% 6 25% 24
30 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 45 6 31.58% 6 31.58% 2 10.53% 5 26.32% 19
31 โรงเรียนบ้านแม่พริก 11 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
32 โรงเรียนบ้านแพะ 23 5 22.73% 9 40.91% 3 13.64% 5 22.73% 22
33 โรงเรียนปลายนาวิทยา 141 5 27.78% 6 33.33% 3 16.67% 4 22.22% 18
34 โรงเรียนบ้านทุ่่งโป่ง 15 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
35 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนบ้านสบลี 141 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
38 โรงเรียนบ้านกล้วย 22 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 16
39 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 19 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
40 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 13
41 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 140 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 144 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านป่าแขม 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 142 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านวังมน 142 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 140 3 17.65% 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 17
48 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 21 3 15% 7 35% 3 15% 7 35% 20
49 โรงเรียนบ้านปงคอบ 140 3 17.65% 6 35.29% 3 17.65% 5 29.41% 17
50 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 16 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
51 โรงเรียนบ้านสาแพะ 23 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 10 3 30% 2 20% 5 50% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านแม่สุก 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านหนองนาว 140 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 141 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
56 โรงเรียนบ้านม่วง 141 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 145 2 14.29% 8 57.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
58 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 141 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านทุ่ง 140 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 141 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 142 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 141 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
63 โรงเรียนบ้านแม่ม่า 140 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
64 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 140 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 9
65 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 139 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 140 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านขาม 15 1 7.69% 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 13
69 โรงเรียนบ้านนาไหม้ 141 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านเฮี้ย 140 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านนางาม 141 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านทุ่งปง 140 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านแม่หีด 140 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านดอนไชย 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 140 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 141 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 141 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านแม่เบิน 139 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
79 โรงเรียนบ้านปางดะ 142 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
80 โรงเรียนบ้านจ๋ง 142 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
81 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 140 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
82 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 142 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านถ้ำ 140 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านหนอง 140 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านเลาสู 139 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านหนองกอก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ โทร. 08 9956 4047Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]