เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
25 ก.ย. 2557
26 ก.ย. 2557
27 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

  กำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับปฐมวัย - แข่งขันวันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 - สถานที่ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
  การแข่งขันระดับประถมศึกษาและรายการควบ ป.1- ม. 3 -กำหนดการแข่งขันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 -สถานที่และกิจกรรมการแข่งขันมีดังนี้ 1)โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม แข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ทุกรายการ 2)โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ แข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ศิลปะสุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(กอท) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(โรงเเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) **กำหนดการแข่งขันวันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 **สถานที่และกิจกรรมการแข่งขันมีดังนี้ *1)โรงเรียนแม่ยาววิทยา แข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ทุกรายการ*2)โรงเรียนบ้านดู่ฯแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(กอท) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  กำหนดการแข่งขันทักษะวิช่าการนักเรียน รายการการศึกษาพิเศษเรียนร่วม แข่งขันวันที่ 27 กันยายน 2557 ณ สพป.เชียงราย เขต 1 ทุกรายการ ยกเว้น รายการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เต้นหางเครื่องประกอบเพลง และวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint แข่งขันในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ร.ร.บ้านดู่ฯ  
  การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องร่อน จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ร.ร.ทุกโรง ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตามกำหนดการ คือ ประถมศึกษา แข่งขันวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนแม่ยาววิทยา โรงเรียนลงทะเบียนการแข่งขันผ่าน เว๊ปไซต์ (ธุรการกลุ่มโรงเรียนเป็นผู้ลงทะเบียน)  

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบโครงการ Thailand Go Green ปี 2559
กำหนดการจอดรถรับ-ส่ง นักเรียน สนามแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์
แผงผังสถานที่ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
กำหนดการเวลาเข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
[แก้ไข รอบ2] รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด
กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
การแข่งขันประสานเสียง
แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29
แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 122
จำนวนทีม 1,553
จำนวนนักเรียน 3,292
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,102
จำนวนกรรมการ 658
ครู+นักเรียน 5,394
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,052
ประกาศผลแล้ว 195/195 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 4
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 14
สัปดาห์ที่แล้ว 51
เดือนนี้ 321
เดือนที่แล้ว 729
ปีนี้ 2,652
ทั้งหมด 140,403