เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

       ปฏิทินการดำเนินงานเวบไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64                             
    ปีการศึกษา2557 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
ลงทะเบียนตัวแทนกลุ่ม/รร.ขยายโอกาส ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 ส.ค. 2557

การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 4 - 5 กันยายน  2557

เขตพื้นที่โอนฐานข้อมูลไประดับภาค วันที่ 1 ก.ย. - 15 พ.ย. 2557

พิมพ์บัตรประจำตัวระดับภาควันที่ 3-12 ธันวาคม 2557

แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18-25 พ.ย. 2557

การแข่งขันระดับภาค  วันที่ 17 - 19 ธันวาคม  2557


การแข่งขันระดับชาติ วันที่ 17-19  กุมภาพันธ์ 2558

 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 ก.ย. 2557
5 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  65                                                                                                   ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่  31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวันและโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อ.สารภี

 
 

ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  64 ปีการศึกษา 2557

มีการเลื่อนการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ครอสเวิดส์  เอแม็ท โซดุกุ คำคม ไปอย่างไม่มีกำหนด  

รายละเอียดอยู่ในเวบไซต์ระดับชาติ

 
 

ร.ร.ที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ให้ติดตามความเคลื่อนไหวทางเวบไซต์ http://art64.sillapa.net/sp-nation และhttp://www.sillapa.net

 
 

แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์  และท่านต้องแนบ file หนังสือจาก ผอ.รร. ถึง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 โดยยื่นตั้งแต่ 18 - 26 พ.ย.57

ถ้าระดับภาคจะทำการเปลี่ยนให้ตั้งแต่ 26 - 28 พ.ย.57  และท่านต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดงให้กรรมการตัดสิน ณ จุดแข่งขันด้วย

ท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนตัวได้ที่ เวบไซต์  http//north64.sillapa.net/sp-center

 

 
 

ย้ำเตือนโรงเรียนที่เป็นตัวแทน(อย่าลืมน่ะคะ)

รายการที่มีเอกสารที่จะต้องส่งของระดับประถมศึกษา ให้ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
จำนวน 6 ชุด นับวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก ส่งมาที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ. แพร่ 54000 หากไม่ส่งตามกำหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน ในวันแข่งขันจริง (ให้วงเล็บมุมซองว่าการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......)
รายการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งเอกสารหรือผลงานล่วงหน้า

1. การประกวดภาพยนต์สั้น ส่ง DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น และบทภาพยนต์
2. ละครประวัติศาสตร์ ส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่อง
3. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ส่งรายงานโครงงาน
4. โครงงานคณิตศาสตร์ ส่งรายงานโครงงาน
5. โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งรายงานโครงงาน
6. กิจกรรมสภานักเรียน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง3 ปี
7. กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา Y.C ส่งเอกสารประกอบกิจกรรมตามเกณฑ์

 
 

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทุกรายการของเขตพื้นที่  จะไปแข่งขันในระดับภาค สามารถดูรายละเอียดที่พัก  สถานที่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่เวบไซต์้  http://north64.sillapa.net/sp-center

 
 

ให้โรงเรียนตัวแทนตรวจสอบข้อมูล หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ส่ง e-office  ตรงมาที่กลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม  2557

 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ปีการศึกษา 257 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดวันที่ 8-9 กันยายน 2557 ณ โรงรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี  
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบโครงการ Thailand Go Green ปี 2559
กำหนดการจอดรถรับ-ส่ง นักเรียน สนามแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์
แผงผังสถานที่ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
กำหนดการเวลาเข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
[แก้ไข รอบ2] รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด
กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
การแข่งขันประสานเสียง
แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29
แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 122
จำนวนทีม 1,471
จำนวนนักเรียน 3,010
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,029
จำนวนกรรมการ 616
ครู+นักเรียน 5,039
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,655
ประกาศผลแล้ว 196/254 (77.17%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 48
สัปดาห์ที่แล้ว 151
เดือนนี้ 224
เดือนที่แล้ว 379
ปีนี้ 1,522
ทั้งหมด 134,477