หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรม)
ณ จังหวัดแพร่
วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง MEP 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 - 17.10
-
2 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง MEP 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 - 17.10
-
3 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง MEP 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 - 17.10
-
4 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง MEP 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 - 17.10
-
5 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง MEP 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 - 17.10
-
6 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง MEP 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 - 17.10
-
7 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00
-
8 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 สพป.แพร่1 Line Id me_222222
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]