เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 ก.ย. 2557
13 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศกำหนดการเปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม อย่างเป็นทางการ   ในวันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557  เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป   ดูความคืบหน้าต่างๆ ได้ที่นี่  ---->  https://www.facebook.com/groups/691962090883561/  
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร

ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรแล้ว  ณ วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557  เวลา 8.15 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 08:21 น.
เปลี่ยนแปลงแก้ไขตารางการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เป็น 12 ก.ย. 2557 ทุกรายการ
    - ประกาศด่วน!  เปลี่ยนแปลงแก้ไขตารางการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จากวันที่ 13 เป็นวันที่ 12 กันยายน 2557 ทั้งหมดทุกรายการ  และขอให้ทุกโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวเฉพาะรายการดังกล่าวใหม่อีกครั้ง   ขออภัยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

     -  ประกาศเพิ่มเติม มีรายงานผลว่า ในการพิมพ์บัตรประจำตัวของกลุ่มสาระภาษาไทยว่าไม่ปรากฏวันที่ เนื่องจากมีการกำหนดลำดับการแข่งขันในระบบ center ผิดพลาด(ต้องกำหนดลำดับเป็น 0 เท่านั้น) ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้แก้ไขแล้ว หากโรงเรียนใดพิมพ์ไปแล้ว สามารถเขียนเติมวันที่ 12 ก.ย. 2557 ในบัตรประจำตัวของทุกรายการในกลุ่มสาระภาษาไทยหรือสามารถพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 08:36 น.
ประกาศกำหนดการเปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
ประกาศกำหนดการเปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม อย่างเป็นทางการ   ในวันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557  เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป   ดูความคืบหน้าต่างๆ ได้ที่นี่  ---->  https://www.facebook.com/groups/691962090883561/ 
วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 21:39 น.
ประกาศหัวข้อในการแข่งขันด้านภาษาไทยและศิลปะ-ทัศนศิลป์
4 ก.ย. 2557 ประกาศหัวข้อในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม จุดที่ 3 จากฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและศิลป ดังนี้

- ประกาศจากเลขากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วัน ศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่ http://tps.comsci.info/art64-2557/thai-tak1-art64-2557.doc

- ประกาศจากเลขากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
หัวข้อการแข่งขันทัศนศิลป์ มี 3 หัวข้อดังนี้
1 ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง
2 เด็กไทยรักษ์วัฒนธรรมไทย
3 เด็กไทยมุ่งสู่อาเซียน

หัวข้อการแข่งขันภาพไทยประเพณีและภาพไทยสีเอกรงค์ มี 2 หัวข้อดังนี้
1. ประเพณีอะไรก็ได้
2. วรรณคดีไทย
วันพฤหัสบดี ที่ 04 กันยายน 2557 เวลา 22:21 น.
4 ก.ย. 2557 การเปลี่ยนแปลงข้อมูล แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
4 ก.ย. 2557 ด่วน! ขณะนี้ผู้ดูแลระบบลงทะเบียนฯ ได้เปิดระบบ "แก้ไข+เปลี่ยนตัว" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนต่างๆ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด โดยสรุปดังนี้

1. กรณีแก้ไขชื่อสามารถแจ้งผ่านระบบโดยไม่ต้องแนบเอกสาร

2. กรณีเปลี่ยนตัวให้แจ้งผ่านระบบโดยแนบไฟล์ pdf หรือ doc ซึ่งเป็นเอกสารบันทึกข้อความจากผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นๆตามแบบฟอร์มจากเว็บไซด์ http://tps.comsci.info/art64-2557/   ไฟล์ชื่อ change-art64-2557.rar ซึ่งมีคู่มือการใช้งานพร้อมทั้งตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนตัวจากเว็บไซด์นี้ หมดเขตแก้ไขและเปลี่ยนตัว ภายในวันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 23.59 น.

หมายเหตุ ไม่รับแก้ไข เปลี่ยนตัวจากอีเมลหรือช่องทางอื่นๆหรือส่งมายังผู้ดูแลระบบโดยตรง แต่ให้เจ้าหน้าที่ ICTของแต่ละโรงเรียน เป็นผู้กรอกผ่านระบบลงทะเบียนของโรงเรียนต้นสังกัดเท่านั้น ----> ดูรายงานผลที่นี่ https://www.facebook.com/groups/691962090883561/
วันพฤหัสบดี ที่ 04 กันยายน 2557 เวลา 21:10 น.
3 ก.ย. 2557 เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ ICT ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนตากพิทยาคม ดำเนินการแก้ไขต่างๆ
3 ก.ย. 2557 เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ ICT ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนตากพิทยาคม ดำเนินการแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการตามหลักฐานของเลขาและประธานคณะกรรมการที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งทดลองโปรแกรมระบบใหม่คือระบบการเปลี่ยนแก้ไขชื่อการเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูและกรรมการ ซึ่งส่งลิงก์มาจาก สพฐ. รวมทั้งป้อนข้อมูลอื่นได้แก่ ข้อมูลเวลาสถานที่แข่งขัน ข้อมูลผู้จัดการแข่งขัน พร้อมทดลองการพิมพ์เอกสารลงในซองด้วยเครื่องพิมพ์ Color Laser Printer คุณภาพสูง ณ อาคารวิทยาศาสตร์(สระเกษ) ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ที่มา : https://www.facebook.com/groups/691962090883561/
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 18:58 น.
ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนและเลื่อนกำหนดการพิมพ์บัตรประจำตัว
- 3 ก.ย. 2557 ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนและเลื่อนกำหนดการพิมพ์บัตรประจำตัว ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพม. 38 จ.ตาก กลุ่ม1 โดยคณะอำนวยการ คณะกรรมการฯและเลขาจัดการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุม ณ โรงเรียนตากพิทยาคม

1. จากการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตกลงแก้ไขรายชื่อกรรมการต่างๆเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนตากพิทยาคม จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อให้เสร็จสิ้นภายในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กันยายน 2557 หลังจากนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆทั้งสิ้น

2. การแก้ไขการสะกดผิดของชื่อนักเรียนครูที่เข้าแข่งขัน ส่วนกลางจะเปิดระบบพร้อมส่งคู่มือและขึ้นเว็บการแก้ไขชื่อหรือเปลี่ยนตัวไปยังโรงเรียนต่างๆ ในวันที่ 4 - 8 กันยายน 2557 ยกเว้นการเพิ่มชื่อนักเรียนหรือเพิ่มรายการแข่งขันไม่มีสิทธิ์เพิ่มข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น

3. กำหนดการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม เลื่อนจากวันที่ 3 - 11 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 9 - 11 กันยายน 2557 เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล และช่วงระหว่างการพิมพ์บัตรประจำตัวนี้ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ https://www.facebook.com/groups/691962090883561/
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 14:45 น.
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพม. 38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3


*กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพม. 38  จ.ตาก กลุ่มที่ 1  จุดการแข่งขันที่ 3

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานของผู้บริหารทุกโรงเรียน  วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557
2.  แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อคณะกรรมการ  ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2557  ดูประกาศผลที่นี่
3. แต่ละโรงเรียนส่งเจ้าหน้าที่ ICT อย่างน้อย 1-2 คน  เข้าอบรมวิธีการใช้งานของโปรแกรมลงทะเบียนฯ  ในวันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557  เวลา 9.00 น. - 16.30 น.   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2   อาคารวิทยาศาสตร์  ชั้น 2  โรงเรียนตากพิทยาคม
4. เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2557
5. เจ้าหน้าที่ ICT  ในแต่ละโรงเรียนแจ้งจำนวนเกียรติบัตรที่ต้องใช้พิมพ์ทั้งหมด ภายในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557  และประชุมคณะกรรมการตามรายชื่อในคำสั่ง สพม.38 ที่ 339/2557   เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม เพื่อประชุมคณะกรรมการฯ  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกโรงเรียน  ดาวน์โหลดคำสั่งหรือหนังสือราชการได้ที่นี่   https://www.facebook.com/groups/691962090883561/      
6. แต่ละโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุมทีมและคณะกรรมการ วันที่ 3 - 11 กันยายน 2557
7. การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพม. 38 จ.ตาก กลุ่ม 1 จุดการแข่งขันที่ 3 วันที่ 12-13 กันยายน 2557
8. โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557
9. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
10. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
11. การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
12. การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
*หมายเหตุ  กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  โปรดติดตามข้อมูลล่าสุดได้ที่นี่    http://www.north64.sillapa.net/sm-tak1/   หรือ http://www.tps.ac.th  หรือ   http://tps.comsci.info/ 

วันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 12:19 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 684
จำนวนนักเรียน 1,417
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 968
จำนวนกรรมการ 735
ครู+นักเรียน 2,385
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,120
ประกาศผลแล้ว 155/206 (75.24%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 33
เมื่อวาน 53
สัปดาห์นี้ 146
สัปดาห์ที่แล้ว 499
เดือนนี้ 1,462
เดือนที่แล้ว 1,849
ปีนี้ 21,180
ทั้งหมด 147,598