ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557

- เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่
  วันที่ 21 ก.ค. ถึง 3 ส.ค. 2557 เท่านั้น    [ ปิดแล้ว ]
- วันที่ 4 - 10 ส.ค. 2557 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล   [ ปิดแล้ว ]
- วันที่ 11 - 12 ส.ค. 2557   ปิดระบบ เพื่อตรวจสอบ    
- วันที่ 13 - 17 ส.ค. 2557   เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน    
โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค
  วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2557

- วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557   แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค
- วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557          พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
- วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557        การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่
- วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558     การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี

วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:40 น.